Bez kategorii

Rozwiązanie – likwidacja ZTSPG.

Likwidator Stowarzyszenia Związek Tenisa Stołowego Powiatu Gorlickiego Konstanty Mrozek
podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały Nr 1/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu z dnia 12.08.2021r wszczęta została likwidacja w/w Stowarzyszenia.
Na likwidatora Stowarzyszenia wyznaczono: Konstanty Mrozek
W związku z powyższym wzywa się zgłoszenia ewentualnych roszczeń w stosunku w/w Stowarzyszenia, w terminie do dnia: 31.08.2021r
na adres: Związek Tenis Stołowego Powiatu Gorlickiego 38-300 ul. Sikorskiego 5/9
e – mail: konstanty.m2@poczta.onet.pl