Skład zarządu

Zarząd Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Radość” Gorlice uprzejmie informuje, że w dniu 19.12.2022 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Delegatów, podczas którego został wybrany Zarząd Klubu i Komisja Rewizyjna na kadencje 2023 – 2026 roku.

Skład Zarządu klubu przedstawia się następująco:

Kadencja 2023 – 2026

Marek Mróz                 – Prezes

Jadwiga Świętnicka    – wiceprezes

Agnieszka Gotfryd      – księgowa

Agnieszka Myrta         – sekretarz

Andrzej Wojtas           – członek

Skład Komisji Rewizyjnej:

Antoni Tutak   – przewodniczący

Józef Górak     – członek

Stanisław Bończak – członek

Kadencja 2019 – 2022

Członkowie Zarządu:

  • Marek Mróz – Prezes
  • Konstanty Mrozek – V-ce Prezes
  • Agnieszka Gotfryd – Księgowa
  • Agtnieszka Myrta – Sekretarz
  • Andrzej Wojtas – członek

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

  • Jadwiga Swiętnicka – przewodniczący
  • Jozef Górak – członek
  • Mariusz Berdysz – członek