Skład zarządu

Członkowie Zarządu:

  • Marek Mróz – Prezes
  • Konstanty Mrozek – V-ce Prezes
  • Agnieszka Gotfryd – Księgowa
  • Agtnieszka Myrta – Sekretarz
  • Andrzej Wojtas – członek

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

  • Jadwiga Swiętnicka – przewodniczący
  • Jozef Górak – członek
  • Mariusz Berdysz – członek