Historia klubu

1976r – 2016r
40 LAT WZNOWIENIA DZIAŁALNOŚCI
W TENISIE STOLOWYM
w Gorlicach

Rys historyczny:

Początki tenisa stołowego sięgają okresu międzywojennego. W 1936 roku została założona sekcja tenisa stołowego w Klubie Sportowym „Strzelec” Gorlice rozgrywająca mecze towarzyskie w salach obecnego

Studium Medycznego obok Budynku Poczty wGorlicach.

Pierwszymi zawodnikami klubu byli:  Zdzisław Tokarski, Icek Picer, Józef Kowalski, Stanisław Abram Józefa Wacławska, Mieczysław Kozłowski, Józef Walkiewicz.

Równocześnie w 1936 r. tym rozpoczęła działalność sekcja tenisa stołowego w KS „ Karpatia” Glinik Mariampolski,w której zawodnikami byli.Marian Papużyński, Władysław Malinowski, Czesław Tarsa, Marian Sulma. Zachowały się protokoły z oficjalnego meczu między klubami zakończonego zwycięstwem Strzelca 5:3.

W okresie II wojny światowej nie prowadzono oficjalnych rozgrywek

Świetlica Kopalnictwa Naftowego w budynku obe­cnego

Urzędu Miejskiego w Gorlicach – przy stole  mgr inż. Bogusław Przyszlak

Po II wojnie światowej sekcie tenisa stołowego w Gorlicach istniały:

W Klubie Sportowym” Związkowiec” – zajęcia odbywały się w budynku Kasyna -w Harcerskim Klubie .Zgoda”

1946-47r.-zajęcia w świetlicy Domu Harcerza w Zrzeszeniu Sportowym „ Budowlani” Gorlice od 1948-1954r.-świetlica cegielni od 1949 r. – na ul. Wąskiej w Muzeum PTTK, Cechu Rzemiosł Różnych, sali Królówki od 1950r. w świetlicy Kopalnictwa Naftowego (obecnie UM Gorlice).W roku tym rozegrano Mistrzostwa Gorlic seniorów, które wygrał Adam Moskal. Drużyna „Budowlanych występowała w lidze okręgowej, w której brali udział między innymi tacy zawodnicy jak: Jan Juruś, Andrzej Szymański, Julian Olszański, Marian Gałuszka.

Od 1950 r.- zajęcia były prowadzone w Państwowym Gimnazjum Ogólnokształcącym im M. Kromera

Od 1950 r.- 1954r w KS. Unia” Gorlice – najlepszy zawodnik Wiesław Komurkiewicz zdobył Mistrzostwo Województwa Juniorów. Od 1972-1989 r. -SKS „Orzeł” w Technikum Budowlane Gorlice – sekcję założył i zajęcia prowadził mgr Stanisław Radwański

Grupa zawodników tenisa stołowego „Budowlani” G-ce
Stoją od prawej, /w szarfie/. Bogusław Przyszlak.
Siedzą od prawej: Stanisław Radwański, trzeci Dołek Gruszka.
Władysława Bielewicz

Najważniejsze daty związane z działalnością w tenisie stołowym w latach 1976 -2006 w Gorlicach

Sekcja tenisa stołowego powstała w 1976 roku w Zespole Szkół Mechanicznych w Gorlicach przy Szczepie Harcerskim. Na posiedzeniu Rady Szczepu w dniu 13 września 1976 roku w obecności przedstawicieli Dyrekcji ZSM, na wniosek Z-cy Komendanta Szczepu Harcerskiego Andrzeja Wojtasa zapadła decyzja utworzenia Harcerskiej Sekcji Tenisa Stołowego. Jednocześnie wybrano Zarząd Sekcji w skład, którego weszli: Czesław Sikora – Komendant Szczepu HSPS, mgr Józef Skocz – opiekun SKS-u, oraz wybrany kierownik sekcji- Andrzej Wojtas. Ponadto dużą pomoc uzyskano od Tabaszewskiego Andrzeja, Bracha Adama, Wożniaka Kazimierza i Załęskiego Marka.

Sekcja działała początkowo tylko wśród młodzieży Zespołu Szkół Mechanicznych, lecz po 4 miesiącach objęła większość szkół gorlickich skupiając w swych szeregach najlepszych. Początkowo zajęcia treningowe odbywały się w Harcówce. Oraz na korytarzu obok szatni na 3 stołach 3 razy w tygodniu.

Z chwilą załatwienia 2-ch stołów wyczynowych typu „Tajfun Alfa” zakupionych ze środków harcerskich i szkolnych, zajęcia treningowe prowadzone przez Andrzeja Wojtasa, odbywały się w auli szkolnej.

Trener Andrzej Wojtas do gorlickiego tenisa stołowego wniósł swoją pasję, która promieniując na innych pozwala dziś patrzeć z optymizmem na roz­wój tej dyscyplin nad rzeką Ropą.

W sekcji brało udział około 20-tu zawodników.

8 sierpnia 1977 roku dyrekcja Zespołu Szkół Mechanicznych oraz Zarząd Szkolnego Klubu Sportowego, zwrócili się z pismem do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Nowym Sączu o przejęcie sekcji Tenisa Stołowego, działającego przy Szczepie HSPS, przez Międzyszkolny Klub Sportowy „ Glinik” Gorlice.

Wyrażono zgodę i sekcja nasza rozpoczęła działalność pod nazwą

MKS „GLINIK”GORLICE Działalność sekcji była w dalszym ciągu oparta na bazie treningowej ZSM w Gorlicach.

Dużą pomocą w tym czasie była dotacja 10.000 zł od Kierownika Wydziału Kultury Fizycznej mgr. Augustyna Jamro. za którą zakupiliśmy sprzęt    sportowy.

W tym sezonie tj. 1977/78 nastąpił dalszy wzrost liczby zawodników / do 45 osób/, zaś systematycznie prowadzone zajęcia treningowe spowodowały wyraźny wzrost wyników sportowych.

W 1978 roku rozpoczął pracę jako działacz Mrozek Konstanty, który początkowo pracował jako opiekun drużyny, by później zostać wybranym Z-cą Kierownika Sekcji. Rozwijająca się sekcja potrzebowała jednak poważnego wsparcia organizacyjnego i w tym kierunku szły działania sekcji, która po znacznej pomocy mgr Augustyna Jamro, oraz mgr Adama Trojanowicza została powiązana z GKS „ Glinik” Gorlice. Spisana została oficjalna umowa pomiędzy GKS „Glinik” a Zarządem Oddziału Wojewódzkiego SZS w Nowym Sączu. Na stanowisku instruktora sekcji w wymiarze ½ etatu został zatrudniony przez Z O W.SZS w Nowym Sączu Andrzej Wojtas.

Zajęcia treningowe odbywały się 6 razy w tygodniu /4 razy chłopcy, 2 razy kobiety / w auli ZSM

W związku z uzyskaniem awansu do III ligi Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Nowym Sączu w 1979 roku przyznał ½ etatu na prowadzenie wstępnego szkolenia. Został wówczas zatrudniony instruktor Konstanty Mrozek.- wychowawca juniorów młodszych. Od 1982 roku prowadzi zajęcia drużyn żeńskich.

Kontuzja ręki i emocje z powodu Debiutu na Mistrzostwach Polski do lat 10 w dalekim Płocku towarzyszyły Andrzejowi Rojkowi ze SP w Śnietnicy podczas meczu o awans do pierwszej ósemki w Polsce takich chwilach dużo zależy od trenera. Instruktor kl.I Konstanty Mrozek, który obok trenera AWojtasa nieprzerwanie od kilkunastu lat wykonuje codzienną pracę trenerską wie doskonale jak rozładować. napięcie i nerwy u młodego zawodnika w tak trudnej chwili.

W sezonie 1979/80 wzmocniliśmy się zawodnikami Marek Mróz przeszedł z SKS Start Nowy Sącz, oraz Waldemar Czekański z KS Karpaty Krosno, który rozpoczął pracę jako instruktor na ½ etatu w GKS „Glinik” i prowadził zespół mężczyzn.

 

Drużyna mężczyzn przed meczem ligowym. Stoją od lewej: W.Czekański, L Strzyżewski, A. Arent, M. Mróz, K. Wozniak, M. Mrozek

W 1979 roku weszliśmy na salę gimnastyczną w szkole podstawowej nr. 3 w Gorlicach, dzięki Z.O.W. SZS

w N. Sączu, który podpisał umowę z dyrekcją szkoły i płacił za sprzątanie sali.. Ćwiczyła tam początkowo grupa najmłodsza instruktora Konstantego Mrozka, zaś seniorzy i juniorzy nadal z Z.S.M. zaś I drużyna mężczyzn w Domu Kultury- dwa razy dziennie

1985/86 roku sekcja została wzmocniona przez instruktora mgr. Jana Grądalskiego, który rozpoczął pracę w drugiej grupie wstępnego szkolenia. Ponadto był inicjatorem wraz z dyrektorem A. Trojanowiczem współzawodnictwa indywidualnego i drużynowego szkół rejonu Gorlic w tenisie stołowym, pobudzając teren do pracy z młodzieżą. Prowadzi szkolenie podstawowe. Założenie filii MKS-u w Gładyszowie -mgr Jan Wojtaszek oraz filii MKS-u w Śnietnicy – mgr Jerzy Rojek

1986 rok – W miesiącu październiku nasza sekcja obchodziła 10 lecie, które odbyło się w klubie „Gwarek” Wręczono puchary dyplomy i nagrody pieniężne ufundowane przez GKS Glinik, Rafinerię Nafty oraz ZOW SZS w Nowym Sączu

1988 rok:-podział sekcji z inicjatywy wiceprezesa GKS Glinik Gorlice ds. organizacyjnych inż. Jerzego Zasowskiego  

a/ GKS Glinik Gorlice grupy wvczvnowe starsze trener Konstanty Mrozek cały etat. Marek Mróz 1/2 etatu

b/ MKS Gorlice szkolenie grup młodzieżowych – trener Andrzej Wojtas cały etat, mgr Jan Wojtaszek 1/2 etatu

1/3 etatu Konstanty Mrozek, Jan Grądalski. – Andrzej Wojtas został wybrany Przewodniczącym Klubu.

1991/92 15-lecie sekcji tenisa stołowego w środowisku Gorlice, które odbyło się z Zespole Szkół Budowlanych okolicznościowe spotkanie zawodników, podczas którego został przedstawiony dorobek naszej sekcji, zasłużeni zawodnicy otrzymali pamiątkowe nagrody ufundowane przez Urząd Miasta Gorlice, ZOW-SZS w Nowym Sączu, GKS Glinik Gorlice oraz sponsorów. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz Miasta i oświatowych oraz sympatycy tenisa stołowego.

1992 rok:  – GKS zawiesił działalność sekcji tenisa stołowego zwalniając z pracy trenerów Konstantego Mrozka i Marka Mroza. -z inicjatywy mgr Jana Grądalskiego powstał klub tenisa stołowego MKS Radość Gorlice na bazie działającego MKS Gorlice i zawieszonej sekcji GKS Glinik Gorlice.Który uzyskał osobowość prawną 15.06.1992.

Klub zatrudnił trenerów Konstantego.Mrozka i Andrzeja Wojtasa oraz księgową Jadwigę Zawiszę.

1992/93 MKS „RADOŚĆ” GORLICE – klub jednosekcyjny – tenis stołowy.

Zarząd klubu: mgr. Jan Grądalski – prezes, Andrzej Wojtas – v-ce prezes, Konstanty Mrozek – skarbnik, Jan Wojtaszek – sekretarz, Marek Mróz – członek zarządu. Siedziba klubu Gorlice ul.3 Maja 31.

04-07-94r. Dom Nauczyciela w Gorlicach – Walne zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze MKS „RADOŚĆ” GORLICE: podsumowano okres działalności i wybrano nowe władze klubu na następną kadencję.

W skład nowo wybranego 7-osobowego Zarządu klubu weszli:

Andrzej Wojtas –prezes, Marek Mróz – wiceprezes, Marian Adamiak – skarbnik, Andrzej Firlit – sekretarz, Konstanty Mrozek – kronikarz, Jan Wojtaszek i Edward Apola- członkowie. Przewodnictwo  Komisji Rewizyjnej powierzono – Romanowi Madzuli, dyr. SP w Gładyszowie.

Po 3 miesiącach zrezygnował Jan Grądalski z powodów finansowych zaś obowiązki prezesa objął Andrzej Wojtas. Klub uzyskał pomoc finansową z UM Gorlice i UW Nowy Sącz.

Do osiągnięć w tym roku należy zaliczyć:

 • zloty medal indywidualnie Magdaleny Górowskiej, złoty w drużynie i w deblu z Moniką Grabowską na Mistrzostwach Polski Młodziczek w Warszawie.Brązowy medal indywidualnie – Moniki Grabowskiej.
 • złoty medal na Drużynowych Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Magdy Górowskiej – Moniki Grabowskiej w Krakowie.

1995r. – klub zorganizował Mistrzostwa Makroregionu.

Odznaki Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej otrzymali: Marek Mróz, Edward Apola, Leszek Książko, Konstanty Mrozek, Jan Wojtaszek.

14.05.1995 w Ciechanowie na Mistrzostwach Polski Kadetek

 • złoty medal indywidualnie Magdaleny Górowskiej i złoty w drużynie z Moniką Grabowską
 • Udział Magdaleny Górowskiej w Mistrzostwach Europy w Hadze 11 m. drużynowo.

1996r. – odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze połączone z obchodami 20-lecia z udziałem władz wojewódzkich, miejskich SZS i OZTS.Wręczono 10 odznak za zasługi z PZTS, 5 odznak 65-lecia PZTS.

 5 wyróżnień z UM Gorlice

Sezon sportowy 1996/97 był najbardziej pomyślny dla MKS Radość Gorlice, który zwyciężył w rankingu klubów w województwie nowosądeckim, miejsce 2 zajął w klasyfikacji klubów makroregionu, oraz miejsce 22 w klasyfikacji generalnej Polskiego Związku Sportowego w Warszawie, przesunięcie o 12 miejsc do przodu

w stosunku do roku ubiegłego. Zdobyto Mistrzostwo Polski Juniorek w Gdańsku, zaś najlepsza zawodniczka Magdalena Górowska bardzo udanie zaliczyła start w Mistrzostwach Świata Seniorek w Manchesterze oraz Mistrzostwach Europy Juniorek.

Maj 1996r:

 • złoty medal drużynowo na Mistrzostwach Polski Kadetek w Brzegu Dolnym (M.Górowska – M.Grabowska) srebrny medal indywidualnie M.Górowskiej oraz brązowy w deblu z Monika i brązowy z Piotrem Chudobą w grze mieszanej.
Podium Brzeg Dolny – gra drużynowa  Mistrz Polski
 • udział Magdy Górowskiej na Mistrzostwach Europy kadetek w Fridku – Mistku w Czechach miejsce 9-16 w deblu .
24.04 – 05.05.1997 r. – Manchester Anglia – Mistrzostwa Świata seniorów
Zawodniczka Magdalena Górowska została powołana do I reprezentacji Polski i wystąpiła w Mistrzostwach Świata gdzie wygrała 8 pojedynków w grze drużynowej.

1997 rok –   udział naszej zawodniczki Magdaleny Górowskiej na Mistrzostwach Świata Seniorek w dniach 24.04 – 05.05. w Manchesterze gdzie ogółem zwyciężyła w 6 pojedynkach oraz w Mistrzostwach Europy Juniorek w Topolcanach gdzie zajęła 8 miejsce drużynowo.

 • Drużynowe Mistrzostwo Polski Juniorek 14-18.05 .97 w Gdańsku

(Magda Górowska i Monika Grabowska) srebrny w deblu M. Górowskiej

Magdalena Górowska po raz 4 została wybrana najlepszym sportowcem Gorlic w plebiscycie Gazety Gorlickiej.

Ostatnim akordemprzynależności klubowej do Radości przez Magdalenę Górowską byłyMistrzostwa Polski Juniorek. 22 – 24.05.1998 r. – Ciechanów

 • srebrny medal indywidualnie M. Górowska
 • 4 miejsce gra drużynowa /M. Górowska – M. Grabowska/.

Następuje zmiana barw klubowych Magdy na KS Bronowianka Kraków i przejście do Ośrodka PZTS w Krakowie.

Następne lata ukazują, że nadal dziewczęta i chłopcy Radości są widoczni i zdobywają medale i wyróżnienia

27.03.1998 r –  Ciechanów – Ogólnopolskie zawody „PS”

 • 7 miejsce Katarzyna Górnicka

12 – 14.06.1998 r.Kwidzyn – Mistrzostwa Polski SZS

 • brązowy medal w grze indywidualnej młodziczek – Katarzyna Górnicka
 • brązowy medal w grze drużynowej /K. Górnicka – A. Tokarz/.

1998 r. – Brzeg Dolny – I Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny młodziczek.

 • 5 miejsce – Katarzyna Górnicka

W wyniku reformy administracyjnej następuje zmiana województwa 01.01.1999r – woj. Małopolskie

W związku z powyższym wzrasta rywalizacja wewnątrz klubowa gdyż przychodzi nam rywalizować z klubami dawnego woj. Tarnowskiego, Krakowskiego, oraz części woj. Śląskiego.

Kluby tych województw oraz istniejący Ośrodek PZTS przy KS Bronowianka Kraków podnoszą poprzeczkę bardzo wysoko, mimo to nadal zawodnicy i zawodniczki naszego klubu wykazują się osiągając znaczące wyniki.

09 – 10.10.1999 r.- Strzelin – Mistrzostwa Polski do 13 lat /Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży szkolnej/.

1 miejsce Katarzyna Górnicka – Aneta Tokarz – gra drużynowa

Aneta i Katarzyna  zawodniczki naszego klubu reprezentując na zawodach Szkołę Podstawowa nr  6 w Gorlicach  z trofeami

16 – 18.06.2000r – Mistrzostwa Polski SZS juniorów, kadetów i młodzików;

 • złoty medal /kadeci/ – Krystian Augustyn.
 • brązowy medal drużynowo /kadeci/ – K. Augustyn – P. Krygowski
 • srebrny medal indywidualnie /kadetki/ – Katarzyna Górnicka
 • srebrny medal drużynowo /kadetki/ – K. Górnicka – A. Tokarz.


08 – 10.06.2001r  – Łódz. – Mistrzostwa Polski SZS.

 • zloty medal indywidualnie – Anita Świątek
 • złoty medal drużynowo /A. Światek – E. Szura
 • złoty medal gra podwójna /E. Szura – A. Światek/.
 • brązowy medal gra indywidualna.- Ewelina Szura

16 – 17.06.2001r  Gorlice – Libusza II Mistrzostwa Polski Gimnazjów.

 • złoty medal drużynowo – /K. Górnicka – A. Tokarz/
 • srebrny medal indywidualnie – Katarzyna Górnicka

24-10-01r. Gorlickie Centrum Kultury /Klub Gwarek/ w Gorlicach odbyło się:

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze MKS „RADOŚĆ” Gorlice podsumowano okres działalności i wybrano nowe władze klubu na następną kadencję. W skład Zarząd klubu weszli: Andrzej Wojtas -prezes, Marek Mróz -wiceprezes, Agnieszka Gotfryd – skarbnik, Konstanty Mrozek – sekretarz,  Jolanta Górnicka – kronikarz, Jan Zawisza – członek.

Przewodnictwo Komisji Rewizyjnej powierzono – Janowi Wojtaszkowi nauczycielowi z Gładyszowa.

07.01.2002rJubileusz 25 – lecia Międzyszkolnego Klubu Sportowego w Gorlicach. Uroczyste spotkanie podsumowujące odbyło się w Klubie Gwarek Gorlickiego Centrum Kultury. Działacze i trenerzy otrzymali odznaczenia i wyróżnienia.

 Zostali wybrani najlepsi zawodnicy 25 lecia, którymi zostali Magdalena Górowska i Paweł Madzula.

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele samorządu terytorialnego, oraz przedstawiciele władz związkowych.

W dniach 25 – 26.06.2002 roku w Łodzi rozegrano Ogólnopolski Festiwal Szkolnego Związku Sportowego w tenisie stołowym. W turnieju drużynowym „Gimnazjada” zawodniczki Katarzyna Górnicka, Anita Świątek,

 Aneta Tokarz reprezentując Gimnazjum nr 4 zajęły 1 miejsce zdobywając złoty medal.

Katarzyna GórnickaAnita Świątek – Aneta Tokarz

W drużynowych Mistrzostwach Szkolnego Związku Sportowego zespół dziewcząt MKS „Radość” zajął 2 miejsce zdobywając srebrny medal. Drużyna chłopców „Radości” uplasowała się na 5 miejscu.

W indywidualnych mistrzostwach w kategorii juniorek najlepszą okazała się Katarzyna Górnicka, która zdobyła tytuł Mistrzyni Polski w pionie Szkolnego Związku Sportowego. Dobrze wypadły tez Aneta Tokarz i Anita Świątek oraz kadeci Tomasz Sterkowicz i Grzegorz Zawisza. Katarzyna Górnicka z dorobkiem 3 medali

(2 złote, 1 srebrny) została najlepszą zawodniczką Ogólnopolskiego Festiwalu Szkolnego Związku Sportowego.

26.04.2003r – Kraków Drużynowe Mistrzostwa Województwa Małopolskiego

 • 1 miejsce – Świątek Anita, Szura Ewelina, Szura Karolina /Kadetki/ /awans na MP/ – 13 miejsce

04.04.2004r – Osiągnięcia Mistrzostwa Województwa Małopolskiego
                   Indywidualne Mistrzostwa województwa małopolskiego:

 • 3 miejsce Ewelina Szura gra indywidualna kadetek
 • 2 miejsce Ewelina Szura – Katarzyna Górka gra podwójna kadetek
 • 2 miejsce Ewelina SzuraWojciech Szpila gra mieszana kadetów
 • 1 miejsce Wojciech Szpila – Łukasz Białczyk gra podwójna kadetów


04.06.2004r – obowiązki Prezesa Klubu przejmuje kol. Marek Mróz

27 – 29.08.2004r – Międzynarodowy Turniej w tenisie stołowym o puchar Prezydenta Jastrzębia.

 • 1 miejsce – gra drużynowa /Ewelina Szura – Magdalena Konieczna/
Ewelina Szura – Magdalena Konieczna na podium podczas dekoracji turnieju w Jastrzębiu.


W dniu 29.09.2004r na obiektach KS Bronowianka Kraków odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Krakowskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego. W zebraniu uczestniczyli delegaci sekcji tenisa stołowego działających na terenie województwa małopolskiego, przedstawiciele władz, oraz zaproszeni goście. Środowisko Gorlic jest doceniane poprzez wybór w skład Zarządu KOZTS Kraków: Andrzej Wojtas pełni funkcje – Vice Prezesa ds. szkoleniowych, zaś Konstanty Mrozek – Przewodniczący Komisji Szkoleniowej.

24.04.05r. W mistrzostwach Małopolski Juniorki Radości E.Szura i A.Świątek zajęły 4 miejsce uzyskały awans do półfinałów Drużynowych Mistrzostw Polski gdzie zajęły 5 miejsce, z półinałow cztery najlepsze drużyny awansowały do Fianłow centralnych

W zawodach wojewódzkich biorą udział także najmłodsi adepci celuloidowej piłeczki piłeczki w miesiącu maju uczestniczyli oni w zawodach.

08.05.2005r Jadowniki WTK żaków

 • Piotr Latasiewicz, Marcin Gągola Piotrowski Patryk zajęli miejsca w pierwszej 16 województwa.

13.05.05r – Częstochowa XI Ogólnopolski Turniej w Mini- tenisie stołowym skrzatów/żaków Cytat Gazety Krakowskiej:

„Grały skrzaty Radości. Ojciec Patryka zapakował do samochodu całą ekipę i pojechali do Częstochowy. Głowy im ledwo widać znad stołu, od niedawna trenują, ale rakietkę umieją już trzymać Kasia uczennica I klasy SP nr 6 i Patryk uczeń I klasy SP nr 4. Kasia spośród 30 zawodniczek zajęła 10 miejsce. Patryk miał silniejsza konkurencję. Przyjechało 60 skrzatów, uplasował się na 20 miejscu.

Katarzyna Radzik, Patryk Piotrowski z trenerem podczas pierwszych zawodów na szczeblu ogólnopolskim w Częstochowie

11.09.05r – Kraków: I Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny

 • 1 miejsce Anita Świątek gra pojedyncza Juniorek
 • 5 miejsce Grzegorz Zawisza gra pojedyncza Juniorów

W dniu 16.12.2005r w Gorlickim Centrum Kultury /Klub Gwarek/ w Gorlicach odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze MKS „RADOŚĆ” Gorlice podsumowano okres działalności i wybrano nowe władze klubu na następną kadencję.

W skład Zarząd: Marek Mróz – prezes, Konstanty Mrozek -wiceprezes, Agnieszka Gotfryd – skarbnik, Piotr Piotrowski – sekretarz,  Andrzej Wojtas – członek. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  – Mieczysław Wal

18.12.2005r – Lachowice k/Suchej Beskidzkiej II WTK żaków

Prezes Klubu: Marek Mróz, Patryk Piotrowski i Katarzyna Radzik

21.12.2005r – Spotkanie Burmistrza Miasta Gorlice z działaczami kultury i kultury fizycznej w Urzędzie Miasta Gorlice. Podczas spotkania trenerzy – działacze klubu zostali uhonorowani:

„W dowód uznania i podziękowania za wybitne osiągnięcia na niwie kultury fizycznej”

 – okolicznościową paterą – Konstanty Mrozek . Medalem 650 – lecia miasta Gorlice – Marek Mróz

23.04.06rKraków: Mistrzostwa Województwa Małopolskiego.

 • 1 miejsce Anita Świątek indywidualnie eliminacje do IMP /2 miejsce półfinał Rzeszów/
 • 1 miejsce gra podwójna Grzegorz Zawisza – Łukasz Białczyk
Grzegorz Zawisza wychowanek klubu: czołowy zawodnik w kategorii juniorów, podstawowy zawodnik III ligi.

Również drużyna młodzików w składzie Marek Mieluch – Marcin Wożniak zakwalifikowała się do półfinałów mistrzostw Polski zajmując miejsce premiowane podczas Mistrzostw Województwa w Nowym Targu.

Sezon 2006/2007 rozpoczął się z wysokiego pułapu awansowały do wyższych klas rozgrywek drużyny mężczyzn. Pierwsza drużyna była zdecydowanie najlepszym zespołem w IV lidze i uzyskała awans do III ligi. Najwyższy wkład w osiągnięty awans mieli: Marek Mróz – grający trener, Krystian Augustyn, Grzegorz Zawisza, Grzegorz Bernardyn, Marek Piechowicz, Mariusz Berdysz.

Druga drużyna występująca w rozgrywkach V ligi awansowała do IV ligi

W drużynie występowali głównie juniorzy i kadeci.

Mężczyźni MKS Radość Gorlice uzyskali wzmocnienie w związku z powrotem do klubu z Kolejarza Stróże wychowanka: Sebastiana Werona, wzmocnił także Tomasz Sterkowicz wychowanek UKS Truchcik Libusza.

W drużynie dziewcząt zapragnęła grać Magdalena Konieczna z UKS Olesno, zaprzyjaźniła się z Eweliną Szura i jest jedną z najlepszych juniorek w Małopolsce. Składy osobowe napawają optymizmem i zapowiadają czołowe miejsca naszych drużyn.

                    I drużyna dziewcząt – II liga /małopolska – podkarpacka

Od lewej: Magdalena Konieczna, Karolina Szura, Ewelina Szura, Jadwiga Świętnicka, Anita Świątek.

W rozgrywkach II ligi kobiet małopolsko – podkarpackiej drużyna MKS Radość Gorlice zajęła 3 miejsce. W rozgrywkach brało udział 10 drużyn. Drużyna w rozegranych 13 spotkaniach odniosła 6 zwycięstw, 5 remisów i 2 porażki.

Bardzo dobrze wypadła w rozgrywkach III ligi pierwsza drużyna Radości, która na mecie rozgrywek została wyprzedzona jedynie przez Płomień Limanowa zajmując 2 miejsce W rozgrywkach brało udział 12 zespołów województwa małopolskiego – grupa wschodnia.

I drużyna mężczyzn MKS Radość Gorlice – III liga małopolska grupa wschodnia

Stoją od lewej: Marek Piechowicz, Grzegorz Zawisza, Tomasz Sterkowicz, Sebastian Weron. Występują także: Grzegorz Bernadyn, Tadeusz Nogawka, grający trener Marek Mróz

Występująca w IV lidze druga drużyna Radości Gorlice zajęła 6 miejsce na mecie rozgrywek /1 miejsce w grupie B/,. W rozgrywkach uczestniczyło 10 drużyn / Nowy Sącz – Limanowa – Gorlice/

17.09.06r – Kraków: I WTK Juniorek

2 miejsce Ewelina Szura

4 miejsce Magdalena Konieczna

Awans do półfinałów do I Ogólnopolskiego Turnieju Klasyfikacyjnego

26.11.06r – Kraków: II WTK juniorek.

2 miejsce Ewelina Szura, 3 miejsce Magdalena Konieczna.

25.02.07r – Kraków: Mistrzostwa Małopolski w kategorii Seniorów:

3 miejsce Ewelina Szura – Agnieszka Sikorska /Skawina/ w grze podwójnej seniorek.

W rozgrywanych 24.04.07r w Krakowie: Mistrzostwach Województwa Małopolskiego i eliminacji do Mistrzostw Polski drużyna juniorek MKS Radość Gorlice w składzie: Magdalena Konieczna – Ewelina Szura wywalczyła awans do półfinału tych rozgrywek, które rozegrały się w dniu 28 kwietnia w Kazimierzy Wielkiej gdzie zajęły 2 miejsce. Do awansu do Mistrzostw Polski zabrakło 1 seta.

Rozegrano także w Nowym Targu: Mistrzostwa Województwa Małopolskiego w kategoriach młodzik i kadetów gdzie także nasze drużyny i zawodnicy zajęli bardzo dobre miejsca drużyna młodzików w składzie:

Marek Mieluch – Patryk Piotrowski – Piotr Latasiewicz zajęła 5 miejsce na 17 drużyn, zaś drużyna kadetów w składzie: Marcin Wożniak – Damian Wozniak – Szymon Czech zajęła 7 miejsce na 16 drużyn. W turnieju indywidualnym Marek Mieluch zajął 5 miejsce w młodzikach Biorąc pod uwagę, że zawodnicy małopolski należą do najlepszych w Polsce występ naszych zawodników należy do udanych.

Klub Sportowy MKS Radość Gorlice: – prowadzi działalność w oparciu o:

2 sekcje tenisa stołowego /dziewcząt i chłopców/.

Zajmuje się szkoleniem dzieci i młodzieży w kategoriach: żacy, młodzicy, kadeci, juniorzy.

Zgodnie ze Statutem Klubu i wytycznymi Urzędu Miasta sekcja uczestniczy w turniejach indywidualnych i rozgrywkach drużynowych na szczeblu; miasta, powiatu, rejonu, województwa i ogólnopolskim.

W ciągu trzydziestu lat w Międzyszkolnym Klubie Sportowym Radość wychowało się wielu utalentowanych pingpongistów. Zdobywali medale Mistrzostw Polski reprezentowali nasz kraj w meczach międzypaństwowych i na Mistrzostwach Europy. To dzisiaj na rynku sportowym rozpoznawalna marka nie tylko w kraju.

Jubileusz 30 lecia jest podsumowaniem działalności ukazuje dorobek tego, co w sporcie winno być priorytetem wraz z wynikiem sportowym ważnym jest danie możliwości godziwego spędzania wolnego czasu i kształtowania osobowości, zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez systematyczny trening i rywalizację w rozgrywkach ligowych i turniejach klasyfikacyjnych.

Jubileuszową sesję 30-lecia zaplanowano na dzień 30 czerwca 2007 r w Klubie „Gwarek”, na którą zaproszono władze miasta, powiatu, przedstawiciela PZTS, KOZTS, Małopolskiego SZS w Krakowie. Na spotkanie zaproszono też wieloletnich działaczy oraz najlepszych za­wodników .którzy zakończyli występy w klubie, ale swoją ciężką

pra­cą, zaangażowaniem, niekiedy wyrzeczeniami osobistymi przyczynili się. do rozsławienia naszej „małej gorlickiej” ojczyzny w kraju i zagra­nicą. Reprezentowali nasz klub jak mogli najlepiej, za co jesteśmy im wdzięczni.

Zarząd Klubu dziękuje bardzo za uzyskane wyniki sportowe wszystkim zawodnikom klubu w tym także, których nie przedstawiono