AktualnościZawody

Mikołajki 2023 – Gorlicka Gwiazdka.Gorlice 22.11.2023 r.
REGULAMIN  TURNIEJU TENISA STOLOWEGO
„GORLICKA GWIAZDKA 2023”

Międzyszkolny Klub Sportowy MKS „RADOŚĆ” GORLICE
zaprasza na turniej tenisa stołowego „Gorlicka Gwiazdka”

Organizator: Wydział Oświaty Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Gorlicach
Międzyszkolny Klub Sportowy „Radość” Gorlice

Cel zawodów: Popularyzacja tenisa stołowego w środowisku młodzieży szkolnej.
Promocja aktywnego stylu życia dla dzieci i młodzieży, jako profilaktyka
zdrowotna oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.
Wyłonienie uzdolnionych jednostek z predyspozycjami do tenisa stołowego

Data i miejsce: 07.12.2023 r./Czwartek/ sala gimnastyczna Budynek „Sokoła” ul Jagiełły 5 w Gorlicach.

Uczestnictwo: Zawody rozgrywane będą w dwóch grupach wiekowych oddzielnie dla dziewcząt
i chłopców w grach pojedynczych :
Szkoła Podstawowa – kl. I-IV
Szkoła Podstawowa – kl. V-VIII
Program zawodów: godz. 10.00 – uroczyste otwarcie mistrzostw /sala Sokoła/.
Godz. 10.15 – losowanie
Godz. 10.30 – rozpoczęcie zawodów

System zawodów: w zależności od ilości zgłoszeń. /Zawodnik rozgrywa minimum 3 gry/

Nagrody: za zajęcie miejsca od 1 – 3 zawodnicy otrzymują upominki /puchary lub inne/ przewiduje się także pamiątkowe dyplomy za miejsca 1 – 6.

Koszty: ubezpieczenie oraz przejazd pokrywa jednostka delegująca
Zgłoszenia: Prosimy kierować na tel. 603 527 620 lub w dniu zawodów. Obowiązkowe obuwie halowe.

Inne: Zawody rozegrane zostaną zgodnie z regulaminem PZTS i prawem zwyczajowym.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Organizatorzy