Skład zarządu

Członkowie Zarządu:

  • Marek Mróz - Prezes
  • Konstanty Mrozek - V-ce Prezes
  • Agnieszka Gotfryd - Księgowa
  • Agtnieszka Myrta - Sekretarz
  • Andrzej Wojtas - członek

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

  • Jadwiga Swiętnicka - przewodniczacy
  • Jozef Górak - członek
  • Mariusz Berdysz - członek