Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

 W dniu 14.04.2014r w Gorlickim Centrum Kultury odbyło sie Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Międzyszkolnego Klubu Sportowego "Radość" Gorlice. . Podczas zebrania podsumowano działalność w latach 2010 - 2014,  wybrano Zarząd Klubu i Komisję Rewizyjna na kadencję 2014 - 2018.

                     Zarząd przedstawia się nastepująco: 

Marek Mróz - Prezes 

Konstanty Mrozek - Viceprezes

Agnieszka Gotfryd- Księgowa/skarbnik 

Agnieszka Myrta - sekretarz 

Andrzej Wojtas - członek 

Komisja Rewizyjna: 

Jadwiga Świętnicka - przewodnicząca

Józef Górak - członek

Mariusz Berdysz - członek