RODO

Międzyszkolny Klub Sportowy Radość Gorlice działa z poszanowaniem Państwa prawa do decydowania o swoich danych osobowych zgodnie z Konstytucją, z której wynika obowiązek stosowania od 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady – ogólnie nazywanym RODO.

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

Wypełniając obowiązek uregulowany zapisami Art. 13 RODO informujemy:

 1) Administratorem Danych Osobowych jest Międzyszkolny Klub Sportowy Radość Gorlice z siedzibą w Gorlicach 38 – 300 Gorlice ul. Michalusa 4 tel. 603527620, 603537620, e-mail: mksradosc.gorlice@poczta.onet.pl– zwany dalej MKS Radość Gorlice.

2) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych.

3) Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 4) Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

5) Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w MKS Radość. Gorlice stanowi: Zgoda, obowiązek prawny lub wykonanie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO.

6) W przypadku przetwarzania na podstawie zgody macie Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7) W przypadku realizacji programów o zasięgu regionalnym bądź wojewódzkim MKS Radość jest podmiotem przetwarzającym. MKS Radość wypełnia swoje obowiązki wyłącznie na udokumentowane polecenie administratora na podstawie umowy lub innego instrumentu prawnego zgodnie z art. 28 RODO. Zgodność przetwarzania z prawem w takim przypadku jest określona przez Administratora Danych Osobowych danego programu.

Dziękujemy, za zapoznanie się z Klauzulą Informacyjną MKS RADOŚĆ GORLICE. Dołożymy wszelkich starań, aby Państwa dane były przetwarzane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo i zgodność z prawem.

Zarząd Międzyszkolnego Klubu Sportowego Radość Gorlice.