PROGRAM KLUB 2019 I edycja

 

 Międzyszkolny Klub Sportowy Radość Gorlice został zakwalifikowny do realizacji zadania publicznego finansowanego z funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zadanie zakłada rozwój dzieci i młodziezy w uprawianej dyscyplinie sportu.

Termin realizacji 01.03.2019 - 31.07.2019r.