Obchody - Jubileusz 40 - lecie

 W świetlicy OSiR w dniu 17.09.2016r odbyło się spotkanie z udziałem władz samorządowych, związkowych w osobach: Kazimierz Skrzypek - Prezes KOZTS Kraków, Karol Górski - Starosta Powiatu, Łukasz Bałajewicz - zastępca Burmistrza Miasta Gorlice, Aleksander Augustyn - Kierownik WOKiS Urzędu Miasta Gorlice.

 Prezes MKS Radość Gorlice Marek Mróz prezentuje okolicznościową paterę otrzymaną od KOZTS Kraków.

 

 Wyróżnienia: Kazimierz Skrzypek         Karol Górski - starosta       Aleksander Augustyn - WKOiS 

                                              

      Łukasz Bałajewicz - wieceburmistrz      okolicznościowy tort              Trofea MKS Radość Gorlice

         

 Zebrani goście zawodnicy, prowadzący spotkanie

Zawodnicy i zawodniczki sekcji tenisa stołowego otrzymali dyplomy statuetki biuletyn wydany z okazji jubileuszu:

                                     

                                       

                                          

                                        

 Okolicznościowe wyróżnienia: Odznaki PZTS Warszawa otrzymali:

             

             

             

Wyróżnienia Urzędu Miasta Gorlice:

              

Zawodnik 40 - lecia: Magdalena Górowska

 Spotkanie przy grillu: