Miasto Gorlice

 Miasto Gorlice współfinansuje zadania realizowane
w Międzyszkolnym Klubie Sportowym Radość Gorlice