Jubileusz 40 - lecia działaności.

 Jubileusz 40 lecie jest podsumowaniem działalności ukazuje dorobek tego, co w sporcie winno być piorytetem wraz z wynikiem sportowym ważym jest danie możliwości godziwego spędzenia wolnego czasu i kształtowanie osobowści zainteresowań dzieci i młodziezy poprzez systematyczny trening i rywalizację w rozgrywkach ligowych i turniejach klasyfikacyjnych.

Jubileuszową sesję 40 lecia zaplanowano na dzień 17 wrzesnia 2016r w świetlicy OSiR ul Sienkieicza 9 na którą zaproszono władze Miasta, Powiatu, przedstawicieli KOZTS Kraków, Małopolskiego SZS w Krakowie. Na spotkanie zaproszono wieloletnich działaczy , zawodników którzy zakończyli występy w klubie ale swoja pracą zaangazowaniem niekiedy wyrzeczeniami osobistymi przyczynili się do rozsławienia naszej "małej gorlickiej" ojczyzny w kraju i zagranicą reprezentowali nasz klub jak mogli, za co jesteśmy im wdzięczni.

Zarząd klubu dziękuje bardzo za uzyskane wyniki sportowe wszystkim zawodnikom klubu. Serdecznie dziękujemy władzom samorządowym za wspomaganie klubu i dobra wspólpracę.