Rejonowy Turniej Klasyfikacyjny Mlodzików i Kadetów

Rejonowy Turniej Klasyfikacyjny Mlodzików i Kadetów 4.11.2006r.- Szczawa