II Miedzynarodowe Sportowe Mistrzostwa Polski dla Pracowników Samorządowych i Radnych 2007-09-06 ( Gry mieszane.)